Giàn giáo di động

Giàn giáo di động được lắp trên các bánh xe, có thể di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác một cách dễ dàng.

Giàn giáo di động có thể tháo rời, linh hoạt hơn trong quá trình vận chuyển nhờ sự hỗ trợ của các bánh xe đẩy.

Giàn giáo di động là giải pháp hiệu quả cho công việc bảo trì bên ngoài.