Giàn giáo Ringlock

Giàn giáo có kết nối giằng ngang kiểu nêm.

Đặc trưng:

  • Vì là phương pháp buộc chặt bằng nêm nên không có nguy cơ bị tách. Độ ổn định cao của lực dọc và ngang
  • Các bộ phận dọc và ngang có thể được lắp đặt một cách hiệu quả tùy theo hình dạng và tình trạng của kết cấu đỡ.
  • Việc lắp đặt và tháo gỡ dễ dàng, nhanh chóng do trọng lượng của các bộ phận nhẹ.